Welcome to
Search


Menu
·  Domů
·  Kontakty
·  Kvalifikace
·  Výuka
·  Publikace
·  Členství
·  Studie
·  Fotografie

 

VýukaZákladní předměty, které vyučuji:

 

Československý a český politický systém

Česká radikální a antisystémová pravice v evropském kontextu (Autoritativní systémy v evropské a české politice)

Česko-německé a česko-rakouské vztahy ve vývoji a souvislostech

Mocenská struktura a politický vývoj Československa v období komunistického režimu 1948-1989

 

 

 

 

 

 

Na katedře politologie FMV VŠE jsem koncepčně zpracoval, akreditoval a garantoval několik předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia:

- POL 406 - Komparace politických systémů

- 2PL 102 - Český a československý politický systém

- 2PL 502 - Český a československý politický systém

- 2PL 901 - Ústavní a politický systém České republiky - pro doktorské studium

- POL 211 - Tradice a současnost české státnosti

- POL 517 - Česko - německé vztahy ve vývoji a souvislostech

- 2PL 411 - Česko-německé vztahy a česko-rakouské vztahy

- POL 516 - Autoritativní systémy v evropské a české politice

- 2PL 412 - Česká radikální a antisystémová pravice v evropském kontextu

- POL 518 - Komunistické Československo 1948 - 1989

 

Poslední tři jmenované předměty byly v rámci vysokoškolské výuky v ČR zcela původní a nové.

 

Přednášky na dalších vysokých školách v ČR a SR:

- Česká politika 1848 – 1918

- Česká politika 1918 – 1945

- Česká politika 1945 – 1989

- Politické myšlení dvacátého století

- Autoritářský nacionální řád Druhé republiky

- Soudobá krajní pravice

 

Koncepci výuky ovlivnilo úzké propojení s vědeckovýzkumnou činností i praxí. Syntetizující výklad byl kombinován s kritickou analýzou písemných, ale i živých pramenů. Do mých výukových přednášek na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a na Metropolitní univerzitě přijímala pozvání řada představitelů významných i marginálních proudů soudobé české politiky nejrůznějšího ideového a hodnotového zaměření či specialistů na danou oblast.

Do výuky prof. PhDr. Jana Rataje, CSc. přijala pozvání řada osobností české politiky a kultury. S názory hostů mohli studenti diskutovat. (Uvedené tituly odpovídají období návštěvy na VŠE).

V předmětu Česko-německé vztahy vystoupili: znalec česko-německých vztahů sociolog PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.; poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Zahradil; publicista a reportér TV Nova Stanislav Motl; politolog Dr. Samuel Salzborn (univerzita Justuse Liebiga Giessen, Německo); doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. (Historický ústav AV ČR).

V předmětu Česká radikální a antisystémová pravice přednášeli nebo působili jako demonstrátoři: Mgr. Jan Skácel (Vlastenecká fronta); vládní zmocněnec pro lidská práva MUDr. Jan Jařab; vedoucí odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla JUDr. Jana Chalupová; Ondřej Cakl (Sdružení tolerance a občanská společnost); ředitel Židovského muzea v Praze PhDr. Leo Pavlát; David Macháček (Vlastenecká fronta); František Červinka (Akce národní obnovy); Pavel Sedláček (Národní strana); Jan Kopal (České hnutí za národní jednotu); Michal Ševčík (Národní strana); JUDr. Jan Vučka (Policie ČR); Mgr. Petra Edelmannová (Národní strana), PhD.; Mgr. Adéla Pospíchalová (Člověk v tísni); Mgr. Jana Kavková (Forum 50%); Bc. Petr Kalinovský (myšlenkový okruh Národního odporu); Mgr. Petr Bahník (Lipový kříž, Svatováclavský sněm, Právo a spravedlnost); Jiří Petřivalský (Národní korporativismus); Ing. Jiří Hojer, Ing.arch. Jan Maloušek (Národní myšlenka); místopředseda České rady pro oběti nacismu Ing. Tomáš Jelínek; Bc. Filip Vávra (nyní myšlenkový okruh americké krajní pravice); PhDr. Ondřej Slačálek (anarchista, Ústav politologie FF UK); Bc. Tomáš Vandas (předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti); David Tišer a Tomáš Ščuka (romští vysokoškoláci); Patrik Vondrák (krajně pravicový aktivista).

V předmětu Komunistické Československo vystupovali zástupci radikální levicové organizace Mladí komunisté; pracovníci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PhDr. Jan Kalous, PhDr. Prokop Tomek, Jan Srb; dvojnásobný kandidát na čs. prezidenta Čestmír Císař; poslanec Evropského parlamentu PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.; PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Mgr. Ondřej Koutek (Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu); Zdeněk Štefek (Svaz komunistické mládeže).

V předmětu Československý a český politický systém vystoupil poslanec Evropského parlamentu PhDr. Vladimír Železný; PhDr., PaedDr. Zdeněk Mahler; poslanec PS ČR a předseda Stálé delegace do Parlamentního shromáždění v Radě Evropy Ing. Miroslav Beneš; doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., poslanec Evropského parlamentu; poslanec PS ČR prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.; místopředseda KDU-ČSL Mgr. David Macek; Ing. Ladislav Jakl, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a tajemník prezidenta ČR Václava Klause; Ing. Petr Mach, Ph.D (předseda Strany svobodných občanů); Ing. Jana Bobošíková (volební lídr bloku Suverenita); PhDr. Lubomír Zaorálek (místopředseda PS ČR a expert ČSSD na zahraniční politiku); ppl. PhDr. Eduard Stehlík (Vojenský historický ústav AČR); Anděla Dvořáková (předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu); MUDr. David Rath (bývalý ministr zdravotnictví, poslanec PS ČR za ČSSD, hejtman Středočeského okraje); spisovatelka Lenka Procházková.

Studijní materiály k předmětům prezenčního a kombinovaného studia najdete ke stažení v sekci Studie.

Za čtvrt století mé pedagogické činnosti jsem působil jako školitel, konzultant a oponent velikého množství bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních i habilitačních prací na českých a slovenských vysokých školách. Témata prací, jichž jsem byl školitelem, jsem se snažil stanovit vždy tak, aby nebyla kompilací již zpracovaného, ale aby byla více založena na vlastním původním výzkumu diplomanta. Některé závěrečné práce mohly tak přispět k badatelské činnosti či aktuálním potřebám praxe.

Absolventi doktorského studia, kteří úspěšně prošli mou vědeckou výchovou na katedře politologie FMV VŠE v Praze:
Ing. Heroutová Andrea, Ph.D., Španělský falangismus 1933-1937 (obhajoba 5. dubna 2006).

Ing. Štěpánek Petr, Ph.D., Integrální nacionalismus Československé strany národně demokratické ve 20. letech (obhajoba 29. června 2006).

Mgr. Edelmannová Petra, Česká identita, národní zájmy a pravicové politické strany 2002 - 2006 (obhajoba 26. března 2008).

Ing. Háka Antonín, Dělnická strana sociální spravedlnosti (obhajoba 12. 9. 2016).

Mgr. Miloš Dlouhý, Neonacismus a neofašismus v České republice na počátku 21. století, 2010 – 2017, (obhajoba 19. 3. 2018).

Copyright © Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. - historik a politolog
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 13.11. 2006 (23440 čtenářů)

[ Zpět ]
 

PHP Scripting LanguageApache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
You can syndicate our news using the following files: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.16 sekund

Converted by AutoThemes.com  Powered by AutoTheme
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.124067 Seconds