Welcome to
Search


Menu
·  Domů
·  Kontakty
·  Kvalifikace
·  Výuka
·  Témata
·  Publikace
·  Členství
·  Dokumenty
·  Studie
·  Fotografie

 

VýukaZákladní předměty, které vyučuji:

 

Československý a český politický systém

Česká radikální a antisystémová pravice v evropském kontextu (Autoritativní systémy v evropské a české politice)

Česko-německé a česko-rakouské vztahy ve vývoji a souvislostech

Mocenská struktura a politický vývoj Československa v období komunistického režimu 1948-1989

 

 

 

Do výuky Prof. PhDr. Jana Rataje, CSc. přijala pozvání řada osobností. V jejím rámci vystoupili hosté s vlastními přednáškami a účastnili se diskusí se studenty.

V předmětu Česko-německé vztahy vystoupili: znalec česko-německých vztahů sociolog PhDr. Václav Houžvička, Ph.D; poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Zahradil; publicista a reportér TV Nova Stanislav Motl; politolog Dr. Samuel Salzborn (univerzita Justuse Liebiga Giessen, Německo); doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. (Historický ústav AV ČR).

V předmětu Česká radikální a antisystémová pravice přednášeli nebo působili jako demonstrátoři: Mgr. Jan Skácel (Vlastenecká fronta); vládní zmocněnec pro lidská práva MUDr. Jan Jařab; vedoucí odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla JUDr. Jana Chalupová; Ondřej Cakl (Sdružení tolerance a občanská společnost); ředitel Židovského muzea v Praze PhDr. Leo Pavlát; David Macháček (Vlastenecká fronta); František Červinka (Akce národní obnovy); Pavel Sedláček (Národní strana); Jan Kopal (České hnutí za národní jednotu); Michal Ševčík (Národní strana); JUDr. Jan Vučka (Policie ČR); Mgr. Petra Edelmannová (Národní strana), PhD.; Mgr. Adéla Pospíchalová (Člověk v tísni); Mgr. Jana Kavková (Forum 50%); Bc. Petr Kalinovský (myšlenkový okruh Národního odporu); Mgr. Petr Bahník (Lipový kříž, Svatováclavský sněm, Právo a spravedlnost); Jiří Petřivalský (Národní korporativismus); Ing. Jiří Hojer, Ing.arch. Jan Maloušek (Národní myšlenka); místopředseda České rady pro oběti nacismu Ing. Tomáš Jelínek; Bc. Filip Vávra (nyní myšlenkový okruh americké krajní pravice); PhDr. Ondřej Slačálek (anarchista, Ústav politologie FF UK); Bc, Tomáš Vandas (předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti); David Tišer a Tomáš Ščuka (romští vysokoškoláci); Patrik Vondrák (krajně pravicový aktivista).

V předmětu Komunistické Československo vystupovali zástupci radikální levicové organizace Mladí komunisté; pracovníci Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PhDr. Jan Kalous, PhDr. Prokop Tomek, Jan Srb; dvojnásobný kandidát na čs. prezidenta Čestmír Císař; poslanec Evropského parlamentu PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.; Paedr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR); Mgr. Ondřej Koutek (Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu); Zdeněk Štefek (Svaz komunistické mládeže).

V předmětu Československý a český politický systém vystoupil poslanec Evropského parlamentu PhDr. Vladimír Železný; PhDr., PaedDr. Zdeněk Mahler; poslanec PS ČR a předseda Stálé delegace do Parlamentního shromáždění v Radě Evropy Ing. Miroslav Beneš; doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., poslanec Evropského parlamentu; poslanec PS ČR prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.; místopředseda KDU-ČSL Mgr. David Macek; Ing. Ladislav Jakl, ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a tajemník prezidenta ČR Václava Klause; Ing. Petr Mach, Ph.D (předseda Strany svobodných občanů); Ing. Jana Bobošíková (volební lídr bloku Suverenita); PhDr. Lubomír Zaorálek (místopředseda PS ČR a expert ČSSD na zahraniční politiku); ppl. PhDr. Eduard Stehlík (Vojenský historický ústav AČR); Anděla Dvořáková (předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu); Mudr. David Rath (bývalý ministr zdravotnictví, poslanec PS ČR za ČSSD, hejtman Středočeského okraje); spisovatelka Lenka Procházková.

Studijní materiály k předmětům prezenčního a kombinovaného studia ke stažení zde

Na katedře politologie FMV VŠE jsem koncepčně zpracoval, akreditoval a garantoval několik předmětů v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia:


- 2PL 102 - Československý a český politický systém

- 2PL 502 - Český a československý politický systém

- 2PL 901 - Ústavní a politický systém České republiky - pro doktorské studium

- POL 438 - Diplomový seminář politologie

- POL 520 - Komparace politických systémů Německa, Rakouska a Švýcarska

- POL 517 - Česko - německé vztahy ve vývoji a souvislostech

- 2PL 411 - Česko-německé vztahy a česko-rakouské vztahy

- POL 516 - Autoritativní systémy v evropské a české politice

- 2PL 412 - Česká radikální a antisystémová pravice v evropském kontextu

- POL 518 - Komunistické Československo 1948 - 1989

Poslední tři jmenované předmět byly v rámci vysokoškolské výuky v ČR zcela původní a nové. Navštěvují je spolu s předmětem POL 517 posluchači i z jiných vysokých škol.

- Vyučoval jsem i předmět POL 406 – Komparace politických systémů.

Koncepci mé výuky ovlivnilo úzké propojení s vědeckovýzkumnou činností i praxí. Syntetizující výklad je kombinován s kritickou analýzou písemných, ale i živých pramenů. Do mých výukových přednášek přijímá již několik let pozvání řada představitelů významných i marginálních proudů soudobé české politiky či specialistů na danou oblast.

Působím jako předseda či člen v komisích pro státní závěrečné zkoušky FMV VŠE, Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a Vysoké školy finanční a správní v Praze. Jsem jmenován předsedou komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru politologie.

Z učebních textů, které jsem vypracoval, upozorňuji na učebnici pro předmět Komunistické Československo z roku 2010 (Československo v proměnách komunistického režimu 1945-1989), která po r. 1989 patří k prvním výukovým zpracováním této problematiky a je používána k výuce i na dalších vysokých školách. Kromě toho i má monografie „O autoritativní národní stát“ se stala na více vysokoškolských pracovištích součástí povinné či doporučené literatury pro studenty.

Za téměř čtvrt století mé pedagogické činnosti jsem působil jako školitel, konzultant a oponent velikého množství bakalářských, diplomových i rigorózních prací na Vysoké škole ekonomické, Univerzitě Karlově, Západočeské univerzitě i Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů. Témata diplomových prací jsem se snažil stanovit vždy tak, aby nebyla kompilací zpracovaného, ale aby byla více založena na vlastním původním výzkumu diplomanta. Některé diplomové práce tak mohly přispět k badatelské činnosti či aktuálním potřebám praxe.

Jsem školitelem řady doktorandů a členem komise pro obhajoby disertačních prací.

Absolventi doktorského studia, kteří prošli mou vědeckou výchovou:
Ing. Heroutová A., Ph.D., Španělský falangismus 1933-1937 (obhajoba 5.dubna 2006)

Ing. Štěpánek P., Ph.D., Integrální nacionalismus Československé strany národně demokratické ve 20. letech (obhajoba 29.června 2006)

Mgr. Edelmannová P., Česká identita, národní zájmy a pravicové politické strany 2002 - 2006 (obhajoba 26. března 2008).

Další současní doktoranti:
Ing. Antonín Háka: Německý dluh na pozadí česko-německých vztahů

Mgr. Miloš Dlouhý: Soudobá česká radikální a antisystémová krajní pravice

Ing. Pavla Bejchová: Současná nizozemská a švýcarská krajní pravice

Působím též jako oponent disertačních a habilitačních prací, např.: Houžvička V., Sudetoněmecká otázka jako faktor česko-německých vztahů, disertační práce FMV VŠE, Praha 2003; Charvát J., Současný politický extremismus, disertační práce Fakulta sociálních věd UK, Praha 2004; Dočekalová P., Komparace krajní pravice v zemích západní a východní Evropy, disertační práce Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2006; Mareš M., Terorismus v ČR po roce 1989, habilitační práce, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 2004.

Copyright © Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. - historik a politolog
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 13.11. 2006 (21230 čtenářů)

[ Zpět ]
 

PHP Scripting LanguageApache.org The World´s Most Popular Open Source database Powered by UNITED-NUKE - Just manage!


© 2005 UNITED-NUKE Powered Site.
You can syndicate our news using the following files: rss-091.xml, rss-092.xml, rss-20.xml or atom.xml.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.12 sekund

Converted by AutoThemes.com  Powered by AutoTheme
Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.099990 Seconds